22.12.11

Anh ta không chịu tập

Bác sĩ diên nhất gọi 2 pé phù mỏ daica đang thực tập tại bệnh viện:
- Tại sao 2 em lại nói với bệnh nhân giường số 8 là chúng tôi sắp cưa chân anh ta?
- Vì không nói vậy, anh ta không chịu tập đi.

No comments:

Post a Comment