15.12.11

Phát hiện

ngoclong có đứa em trai là lanhdiencongtu ham chơi hơn thích học.
ngoclong bắt lanhdien .ở trong "Thơ phòng" đọc sách, rồi ngoclong rình nghe.


Một lát lanhdien nói:


Hay thật! Hiểu rồi.

ngoclong rất mừng, bước vào hỏi:


lanhdien hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho anh xem.


Cậu công tử đáp:


Thưa anh, em thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay em tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in.

No comments:

Post a Comment