11.12.11

Chuyện mượn đồ

ứ mỗi lần lanhdien nhà bên đến gõ cửa nhà Thangdiennhat là y như rằng anh ta sẽ mượn một thứ gì đó.

- Lần này anh ta sẽ không có cơ hội mượn được thứ gì nữa đâu - Thangdiennhat lẩm bẩm nói với vợ - Xem đây này.

- Ơ, tôi tự hỏi không biết sáng nay anh có dùng cái cưa máy hay không? - Lanhdien bắt đầu.

- Ôi, tôi rất tiếc - Thangdiennhat nói - Nhưng thật sự thì cả ngày hôm nay tôi phải dùng đến nó rồi.

- Nếu vậy thì anh sẽ không cần những cây gậy chơi gôn đâu nhỉ, anh có phiền nếu tôi mượn chúng không? - Lanhdien hỏi.

No comments:

Post a Comment