22.12.11

Sư tử nguy hiểm

hothiethoa rất hiếu động

chảnh thấy vậy liền dặn thiethoa

-khi đi tham quan sở thú: “Đừng có đến sát bầy sư tử, chúng nhiều bọ chét lắm đấy!”.


.....No comments:

Post a Comment