29.12.11

Bạn đời

Chopmat làm chủ quán nhậu, thấy Lãnh diện ngày nào cũng dắt một con đà điểu theo vào quán, gọi cho mình một cốc, con đà điểu một cốc.
Uống xong, không ít không nhiều, móc túi ra trả vừa đúng số tiền hai ly bia. Dù cho một ngày nọ Chopmat cố tình hét tăng giá so với mọi ngày.
Lấy làm lạ, Chopmat hỏi:
_ Sao ông canh me đem tiền theo vừa đủ hay thế? Chả nhẽ sợ bị cướp đến nỗi phải tính toán chi li thế à?
Lãnh diện rầu rĩ kế:
_ Hôm nọ đi Vũng tàu chơi, lụm được một cái đèn...
_ ...!!!
_ Tui chà nó một nhát, bay ra ông thần đèn...
_ ...!!!
_ Ổng cho một điều ước: Muốn gì cứ nói mau?!
_ ...!!!
_ Tui bèn ước như vầy...
_ ...???
_ Dạ!, Cầu thần ban cho con một "con mái" chân dài, thon... theo con suốt đời, và luôn có đủ tiền trong túi trả tiền bia, dù con có uống say bao nhiêu....
_ Thế là...???
_ Như ông thấy đấy!!! _ Lãnh diện thiểu não

No comments:

Post a Comment