30.12.11

ÚpDậm lợi hại

Lại nói về Thiết Hoa, sau khi tu luyện thành công 7 thành của Úp Dậm Đại Pháp, chàng bèn ra bờ sông thi triển để biết uy lực thực sự của môn Đại Pháp danh trấn thiên hạ một thời này.
" Kẻ thi tu luyện môn đại pháp này phải cởi bỏ y phục."
Chàng chậc lưỡi ... " Cũng đỡ, bộ Y Phục của Ngạo Phu Nhân may tặng hãy còn mới !" Nói đoạn, thoát y rồi nhảy ùm xuống nước ! Lòng hí hứng chuẩn bị vận công.
Chợt trên bờ sông có tiếng la thất thanh
- Bắt lấy nó ! Bắt lấy nó ! Công tử, xin giúp tiện thiếp một tay !

Thiết Hoa lập tức dùng " Lăn Ra Đi Bộ", thoắt cái đã nhảy xa hơn mười trượng, đến bên cạnh vị cô nương đang trên bờ la lớn.

- Ồ, Thiên Di, có chuyện gì mà cô nương la lớn dữ vậy ?

- Thiết Hoa Công Tử, bắt giùm tiện thiếp con Lợn, mới mua về chưa kịp nhốt nó đã phá rọ chạy tút lút xuống dưới này.

- Cô nương đợi chút.

Dứt lời, chàng dùng cây thần binh Thiết Rậm quẳng mạnh, lập tức con lợn đang chạy hình zích zắc bị chụp gọn. Nhanh tay phi thân tới, thoáng chốc con lợn đã bị chàng dùng một tay nhấc bổng lên.

- Thiết Hoa Công Tử, cảm ơn chàng ! Sẵn tiện, xin chàng trói nó lại giùm tiện thiếp. Kẻo chút xíu nó sổng nữa thì phiền chàng quá !

Bất giác Thiết Hoa giật mình, lập tức một tay giữ con lợn, một tay đưa xuống giữ ... của nợ. Nãy giờ chàng quên rằng mình ko mang y phục.
Còn một tay, chàng loay hoay mãi ko trói nổi con lợn. Thiên Di thấy vậy liền gạt phắt :

- Ôi dào, thôi chàng để em giữ giùm cho, hai tay rảnh rang mà trói lợn. Chứ cứ thế này thì tới trưa cũng chả trói được.
Miệng nói tay làm, Thiên Di giật tay Thiết Hoa ra và " giữ giùm" luôn cho chàng cái của ... nợ.
Thoắt cái con lợn đã bị chàng trói chặt. Nhưng cái kia của chàng được Thiên Di " giữ giùm" nên .... lớn nhanh như thổi.
Thiên Di vác con lợn lên vai, quay lại từ biệt :
- Đa tạ công tử, may nhờ có công tử giúp sức. Khiếp, sao ... của công tử lớn nhanh thế ? Lợn nhà tiện thiếp mà lớn nhanh như vậy thì tốt biết mấy ?

Thiết Hoa ngẩn mặt, lẩm bẩm :" Úp Dậm quả là môn đại pháp lợi hại !"

No comments:

Post a Comment