14.10.11

Chạy trước chó 2 vòng

hothiethoa đang bị chó đuổi theo. Người và chó cứ thế chạy quanh quảng trường hết vòng nọ đến vòng kia.


Thấy vậy, từ trên cửa sổ gác hai một tòa nhà, phunghoangthan nói giúp

-hothiethoa ơi, chạy vào nhà đi, cửa nhà đang mở đấy!

- Không cần đâu - hothiethoai vừa thở vừa đáp - Tôi chạy trước nó những 2 vòng cơ mà.

No comments:

Post a Comment