23.10.11

Chuyện đi học

PhungHoangThan rất hay mắn bé tínị lười biếng, chẳng chịu học hành! Như thường lệ, khi bé vừa đi chơi về liền nhận lời giáo huấn:

- Tụi bay giờ sướng quá rồi mà chẳng lo học. Sách vở đầy đủ,đi học có xe đưa rước... Cứ như ba hồi đó chả được điều kiện như bây giờ, đến đò qua sông để đi học cũng không có mà đi.
-
- Mỗi ngày đi học, ba phải cởi đồ bỏ bên này, bơi qua kia học rồi chiều về bơi về mặc vào!

No comments:

Post a Comment