18.10.11

Tiết kiệm

Hận Thiên Nhai khoe với Độc Tiên:
- Hôm nay tớ tiết kiệm được 3 ngàn cơ đấy!
- Cậu làm thế nào?
- Tớ không đi xe buýt mà chạy bộ đuổi theo nó.
- Sao cậu dại thế. Nếu cậu đuổi theo xe ta-xi thì có phải là tiết kiệm được gấp mười lần không?

No comments:

Post a Comment