16.3.12

Trộn thịt

Sau mấy phen mở quán,Lãnh Diện đổi sang chuyên bán thịt thỏ. Một hôm, Chopmat ghé ăn, vốn là người sành ăn, chopmat lôi LanhDien vào chất vấn:
- Có thật là thịt thỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy?
Lanhdien thú thực:
- Dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích, thành thử chúng tôi có trộn thêm thịt trâu vào.
- Trộn theo tỷ lệ nào?
.........- Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ!
- Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả?
- Dạ không. Chúng tôi trộn nửa con thỏ với nửa con trâu ạ!

No comments:

Post a Comment