16.3.12

Thang máy đang đến

Lãnh Diện cùng Phụng Hoàng Off Thi Ẩm về, tới Kha Vạn Cân xỉn quá, bỏ xe bò về trên đường ray......
Lãnh: Ê sao cái cầu thang hôm nay dài thế mày ? tao leo hoài mà ko hết
Phụng: mày đừng có cằn nhằn nữa,Ráng chịu khó đi, thang máy đang đến kìa !@!#$@#$%$%#^#$^&

No comments:

Post a Comment