16.3.12

Mở cửa sổ không được

1234 thường ngồi chung xe buýt với TieuChieu. Một hôm, 1234 lấy hết dũng cảm dúi cho TieuChieu một mẫu giấy, trên giấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẫu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì bạn hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau TieuChieu chuyển lại mẫu giấy cũ, 1234 vui mừng mở r...a xem, trên giấy viết:
"Cửa sổ mở không được".

No comments:

Post a Comment