19.10.12

Muốn trở thành đàn ông

Vượt bao chướng ngại - cả về khoảng cách lẫn vật chất - 1t2u3a4n mới vào được Sì-gòn giao lưu cùng các nhân vật có đẳng cấp của TAL.

Thết đãi người phương xa, Lanhdien trổ tài làm đủ các món sơn hào hải vị chưa từng có, làm 1t2u3a4n một phen đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác... Cuối buổi tiệc khi dạ dày không còn chỗ nào có thể chứa thêm được nữa, 1t2u3a4n mới nói được câu cảm thán:
- Huynh lanhdien nấu ăn quả là danh bất hư truyền!

Lanhdien hớn hở ra mặt:
- Thế chú mày có muốn trở thành đầu bếp không?

1t2u3a4n xanh mặt:
- Không không huynh ơi, đệ chỉ muốn trở thành đàn ông...

No comments:

Post a Comment