19.10.12

Tỏ tình

thiethoa ỏ- ình với thiendi,


- "Em có biết rằng anh... yêu... yêu... em... em không?"

thiendii:

- Vậy thì anh đi mà nói với nó!

thiethoa luống cuống:

- Không... không phải, ý anh muốn nói là... anh... anh... yêu.. em...

thiendi

- Vậy thì để anh ta nói với em...

thiethoa bực bội với giọng khó chịu:

- Trời ơi là trời, không phải thế... anh muốn nói rằng... anh... anh...yêu... em.. em
thiendi cáu gắt:

-Vậy thì để anh ta đi nói với nó.

No comments:

Post a Comment