31.7.11

Gan dạ

Lại nói về daotien
Linh hồndaotien chết bay đến quỉ môn quan thì gặp 1234
1234 bèn nói : khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi..ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường....
daotien nói : Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Hồ thiethoa ,trong tay ko một tấc sắt nhưng vẫn dám hô diennhat muôn năm
1234 : kinh thế cơ ah, thế việc đó xẩy ra lâu chưa >???
daotien : Dạ mới vừa nãy thưa ngài

No comments:

Post a Comment