25.7.11

Vượt ngục

Tên Siêu Quậy can tội post virut bị vào tù! Y gửi cho ái thiếp mình 1 bức thư:
- Nàng hỡi, gửi cho ta vài cái dũa để ta dũa móng tay cho qua ngày đoạn tháng…

Ba hôm sau: y vượt ngục

No comments:

Post a Comment