13.7.11

Tự nó rụng ra

Ngạo Thế bị trặc chân lâu ngày mà chưa khỏi bèn khám bác sĩ.
Bác sỹ bảo:
- Chân này giờ đã thành tật, lại có dấu hiệu hoại tử, phải cưa bỏ.
Ngạo nghe vậy sợ lắm bèn bỏ nhà lên núi cao, gặp được bác sỹ Tá Hỏa. Bác sỹ Tá Hỏa nghe Ngạo kể thì cười ruồi mà rằng:
- Mấy thằng lang băm. Gì đâu mà phải cưa. Cứ uống thuốc của ta một thời gian rồi sẽ khỏi.
Nói rồi đưa cho Ngạo 1 gói thuốc khoắm khoắm, dặn ngày 3 lần, đổ 4 chén nước sắc lại thành 1. Một tháng sau tái khám.
....
Một tháng sau:
Ngạo: Bác sỹ ui, giờ chân nó bớt đau, nhưng sao thấy nó tê tê. 040
Bác sỹ Tá Hỏa: ừa, vậy là dấu hiệu tốt đó, uống thêm 10 thang thuốc này nữa là nó teo lại, tự rụng ra chứ gì đâu mà phải cưa! 014

No comments:

Post a Comment