6.7.11

Lớn lên em sẽ làm gì

Trong tiết kiểm tra môn Sử, aydada khều Vạn Lý:
-Cậu hé hé chút cho tớ chép coi
Thầy Lãnh Diện:
- aydada!

Kiểm tra Địa, aydada lại ngó qua Vạn Lý:
- cho tớ coi hình vẽ cái
Thầy Lãnh Diện:
- aydada! 004

Tiết Sinh vật....

Thầy Lãnh Diện:
- aydada!
- Dạ! 040
- Sao em không học bài, ngày nào cũng quay cóp vậy aydada? 004. Em học thế lớn lên sẽ làm gì hả? Dodgy

- Dạ...Thưa Thầy lớn lên em sẽ....
....mở tiệm photocopy ạ ....

033

No comments:

Post a Comment