31.7.11

Lý sự Cùn... Kiếm- Này, sao bánh tôm nhà lão Cùn làm không có con tôm nào trong bánh hết vậy?

- Thế Lão Hoa mi đã ăn cơm sinh viên chưa

- (Ngạc nhiên) Hồi còn sinh viên, ta ăn thường xuyên...

- Thế khi ăn cơm, ông có thấy "con sinh viên" nào không

No comments:

Post a Comment