5.7.11

Tới 20 tập lận

Nhân dịp lễ hụi Ma .
Nhà Oải hương có tổ chức quà tặng cho khách viếng ..

pé Thiết hỏa lập tức hóa chang thành xiêu nhơn bay tới nhà ..

-Ta làà... xiêu nhơn đây mau cho ta 1 gói quà đi nào

Oải hương tươi tắn..

đây: quà cho pé

..một lát sau

-Ta làà.. xiêu nhơn đây mau cho ta 1 gói quà đi nào


Oải hương tròn mắt ..
-ủa??

-ủa cái gì mà ủa..

nãy tập 1 bây giờ tập 2 ..

tới 20 tập lận

No comments:

Post a Comment