23.7.11

Vòi to còn đói huống chi

Một hôm lão Lục ngẫu hứng muốn tìm hiểu về đời sống nguyên thuỷ .. Lão bèn không mặc giề rồi đi vào rừng sâu .. sống cuộc sống săn bắt và hái lượm .
Một hôm lão Lục gặp một con voi , nó nhìn lão Lục khinh bỉ rồi nói :
_ này lão Lục .. mi về lại thành phố sống đi ..
_ grừ .. ta là người có trí thông minh .. có tay chân linh hoạt là chúa tể muôn loài hà cớ gì không sống được
_ Dóc tổ .. cái vòi của ta bự vậy còn không làm ăn chi được .. huống chi là Bé Tẹo của Lão Lục mi ..
Ngất ...

No comments:

Post a Comment