20.7.11

Mọc sừng kiêm hớt lẻo

Lão Ngạo mỗi ngày đi làm đều qua chỗ ngã 4, nơi lão Chim ngồi uống. Thấy lão Ngạo, lão Chim hồ hởi chạy ra:
- Đồ mọc sừng ! Đồ mọc sừng
Rồi hơ hớ chạy mất.
Lão Ngạo tức lắm, nhưng là 1 người trầm tỉnh nên lão chẳng nói gì

Hôm sau, lão Ngạo vừa ló mặt góc ngã tư đã gặp lão Chim chặn sẵn:
- Đồ mọc sừng! Đồ mọc sừng!
Lại cười hô hố chạy mất

Lão Ngạo bực lắm! Tối đó lão Ngạo về nhà kể cho Ngọc Hà nghe với vẻ nghi ngờ, Ngọc Hà an ủi nói:
- Thôi anh trách chi mấy thằng hâm ấy! Chắc nó bị thần kinh í mà!

Sáng hôm sau:
- Đồ mọc Sừng! Đồ mọc sừng …kiêm hớt lẻo!

No comments:

Post a Comment