5.7.11

Lạy chúa, Xin người nhắm mắt lại

Linh mục 1234 đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ OaiHuong xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện:

- Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại!

Oai Huong đã treo áo lên cây, 1234 lại cầu nguyện:

- Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con!

Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cô gái, 1234 đâm lo:

- Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại! 

No comments:

Post a Comment