24.7.11

Té khẩn trương

một hôm Hoa Tuyết Hàn ..Thái Tử Phi Ngựa và JK đang ngồi nhậu thì có con gà con chạy qua .. Ngạo ta tình cờ nghe nó nói vậy nè :

No comments:

Post a Comment