9.7.11

Phòng đặc biệt

Bố của Đồng Đồng đến đón bé Đồng Đồng ở nhà trẻ. Bố tìm hoài không thấy bèn qua dãy nhà dành cho học sinh bị phạt.
Phòng thư nhất treo bảng: Học sinh nói chuyện trong giờ học, chỉ thấy aydada, makara, mà không thấy dongdong
Phòng thứ 2: Học sinh nhảy lên bàn ghế: Chỉ thấy tensieuquay, Lacthienvu, Không Tám... vẫn không thấy dongdong
Phòng thứ 3: học sinh đá bạn : có Ngao thế, lanhdien, luctuyet...nhưng vẫn không thấy dongdong

...mãi đến cuối dãy nhà, có 1 phòng có song chắc chắn, trên có đề chữ: Đồng Đồng

No comments:

Post a Comment