10.11.11

Chỉ mang Cavat đỏ

Phú Cao và Tuyết Hàn đều có tình cảm với Xẻo Xẻo cô nương. Nhân Xẻo Xẻo mở quán Trà Dư thì Phú Cao và Tuyết Hàn làm đơn xin vào làm quán đó để được gần gũi cô nương Xẻo Xẻo nhưng chỉ có Phú Cao là trúng tuyển. Một hôm hai người gặp nhau Tuyết Hàn hỏi

- Nghe nói cậu đi làm ở quán Trà Dư rồi phải không?

Phú Cao trả lời:

- Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.

Tuyết Hàn ngạc nhiên hỏi lại

- Sao vậy?

Phú Cao đáp:

- Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến quán thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo nữa! Hic

No comments:

Post a Comment