14.11.11

Nhang muỗi tốt nhất

Sau nhiều ngày đêm miệt mài nghiên cứu, aydada chế ra được "nhang trừ muỗi" rất xịn, liền kheo với 8 :
- Ê bồ, nhang này rẻ thôi, còn xịn hơn "nhang trừ muỗi" bán đầy tiệm .
- Chắc hông đó ?
- Hông tin bồ cầm cây nhang này đốt lên, bắt một con muỗi châm vào thử xem. Chết tốt!

No comments:

Post a Comment