8.11.11

Chuyện tiết kiệm

Ngọc Hà công du Đà Nẵng thuê nhầm 1 khách sạn vô cùng buồn chán. Ti vi chả có, net cũng chả có. Đang lúc buồn hiu hắt thì 1234 ghé thăm. Hai người hàn huyên tâm sự. Ngọc Hà nói:
- Tâm sự thôi mà, cần gì đèn đuốc. Nói xong đứng dậy tắt đèn.

Cuối buổi tán dóc xong, Ngọc Hà chuẩn bị mở đèn thì 1234 ngăn lại:
- Đợi tôi mặc quần vào đã
-
-Ngồi trong bóng tối hà tất phải mặc quần, mòn đũng vô ích

No comments:

Post a Comment