27.8.11

Cao su để làm gì

Hôm nọ Thiết Hoa quyết định đi sang Singapore thăm Thiên Nhai.
Đến nơi quen tật nhai kẹo cao su quăng bã bị phạt 100 đô la.
Đóng phạt xong Thiên Nhai dặn:
_ Lần sau không được quăng bừa như thế nữa!!! Không thì ốm đòn với tớ!
_ Thế dân Singapore ăn kẹo xong thì dùng bã kẹo làm gì?
_ Chúng tớ lấy đem chế biến làm bao cao su xuất khẩu qua Việt Nam hết rồi.
Tuần sau, Thiên Nhai theo chân Thiết Hoa sang Việt nam chơi, được mấy ngày bèn thắc mắc:
_ Chẳng hiểu sao đi mua mãi không thấy bán bao cao su ở đâu cả là sao?
_ Bởi vì dân Việt nam lấy BCS đem chế biến làm kẹo cao su xuất khẩu qua Singapore hết rồi _ Thiết Hoa đáp.

No comments:

Post a Comment