20.8.11

sợ tới nhà chơi

Luudongtu sắp vào nhà chơi,
hia hothiethoa vội cất một số cuốn sách trên giá, bánh xe ngạc nhiên:
- Anh hai ơi !sợ dongtu lấy cắp mất ư?
- Không! chỉ sợ dongtu có thể nhận ra... sách của dongtu!

No comments:

Post a Comment