8.7.12

Có bao nhiêu cái bóng

1234 thông minh nhưng lười học, gặp cô giáo dong dong môn điện tử công suất khó tính, hỏi hoài, bực lắm nhưng ko biết làm sao.

Đến khi thi vấn đáp, 1234 ko biết gì để trả lời, bị cô cho 0 điểm mới lầu bầu: bất phục, bất phục.

Cô dong dong gọi lại bảo: em ko phục phỏng? Giờ cô hỏi 1 câu ko liên quan đến kiến thức môn học, em trả lời đúng cô cho 10, ko thì nhận 0 rồi thi lại.

1234 tự phụ thông minh, kiêu hãnh nói: ố kề tít chờ.

- Em cho cô biết trong phòng này có bao bóng đèn?
- Có 5 cái - Nhìn quanh, 1234 trả lời như đinh đóng cột.
- Sai rồi, có 6 cái - nói xong, cô dong dong rút trong cặp ra một cái bóng đèn.

1234 tiu nghỉu đi về...

Kỳ thi lại, 1234 trả lời cô toàn bằng văn thơ Lý Trần. Cô bực, lại cho 0 điểm, 1234 lại lầu bầu, dong dong lại hỏi:

- Trong phòng này có bao bóng đèn?
- 6 cái - 1234 cười toe toét.
- Sai rồi, hôm nay cô không mang theo cái bóng đèn nào cả - cô cười rồi chuẩn bị ra về.
- Thưa cô, cô không mang nhưng em mang ạ - 1234 nói xong, rút trong túi ra một cái bóng đèn.

No comments:

Post a Comment