8.7.12

Suy nghĩ hệt con chó

Vừa thấy Hồ Thiết Hoa ngồi đó, Ngạo Thế chạy lại mới nói.

- Ta có một câu đố, xem Hồ Huynh có đoán được không.

- Đố đi, thiết nghĩ không có gì Làm khó được Thiết Hoa ta.

Thấy thiết hoa nói vậy Ngạo thế mới bắt đầu.

- Thế này nhé, một nhà kia có đám cưới. Nhà lại có một con chó và một con lợn. Con chó thì nghĩ là sẽ thịt con lợn, con lợn lại nghĩ sẽ thịt con chó..... Theo hồ huynh thì nhà kia sẽ thịt con nào.

Hồ Thiết Hoa không cần suy nghĩ trả lời ngay.

- Dĩ nhiên là thịt con lợn rồi. Đám cưới ai lại thịt chó bao giờ.


- Hix... Huynh có suy nghĩ giống hệt con chó.

Ngạo thế láu cá trả lời

No comments:

Post a Comment