8.7.12

Hỏi mẹo

Trong chương chình thi sắc tẹp nam nhân thiamlau
, Ngạothe làm MCchương trình đưa ra câu hỏi:


- Vật gì tròn tròn có 3 cái kim dài ngắn để xem giờ?


21 Nam người mẫu đều nhăn trán suy nghĩ.

Sau 5 phút tất cả đều lắc đầu không trả lời được.
Ngaothe móc túi tính mở tờ đáp án đọc, nhưng lại để quên nó ở sau hậu trường, quýnh quáng Ngạo bối rối, nói:


- Thực ra đây là một câu hỏi mẹo, ban tổ chức thiamlau cũng hỏi đại thôi. Không biết nó là cái gì nữa!

No comments:

Post a Comment