8.7.12

Chuyện cái ấy

Vào tiết học, cô giáo Lenne hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều
bảo sai. Lúc đó Lãnh Diện giơ tay phát biểu. Cô Lenne thấy vậy mới bảo:
...- Bạn Lãnh Diện hay nói bậy, cô không cho nói đâu
+ Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đi!

Cô lenne chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Lãnh Diện
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy à!
+ Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ

Cô giáo Lenne đỏ mặt:
- Lãnh Diện ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Lãnh Diện đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
+ Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.

No comments:

Post a Comment