8.7.12

Ai Vậy

Đi học về, vừa bước vào nhà, Thiendi vội chạy vọt ra ngoài sợ hãi hỏi toáng lên:

- Mẹ ơi, có ai trong nhà tóc dựng ngược, mắt đỏ quạch vậy?

- Bố mày chứ ai! Ông ấy vừa nhận được hoá đơn tính cước Internet.

No comments:

Post a Comment