8.7.12

Hợp pháp và Hợp lý

Sau khi thi trượt, anh sinh viên 1234 tìm gặp giảng viên là dien nhat để chất vấn.


- Em muốn hỏi thầy một câu. Nếu thầy cho em được câu trả lời chính xác, em sẽ chấp nhận điểm của mình. Nếu thầy không biết câu trả lời, em muốn thầy cho em điểm A.

- Câu hỏi là gì?

- Cái gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng lại không hợp pháp, và chẳng hợp lý cũng như hợp pháp?

Suy đi nghĩ lại mà diennhat vẫn không tìm được câu trả lời, vì thế phải đổi điểm A cho sinh viên như đã thỏa thuận.

Sau đó, dien nhat gọi cậu sinh viên giỏi nhất lớp là phều phào lên và hỏi đúng câu hỏi đó.

Ngay lập tức phều phào liền phiều phào

- Thưa thầy! Thầy đã 63 tuổi rồi và cưới một người phụ nữ 19 tuổi, điều này hợp pháp nhưng không hợp lý.

Vợ thầy có một người tình mới 25 tuổi, điều này hợp lý nhưng không hợp pháp.

Sự thực là thầy vừa cho bồ của vợ thầy điểm A, mặc dù lẽ ra anh này phải bị đánh trượt, như vậy là chẳng hợp pháp cũng chẳng hợp lý gì cả.

No comments:

Post a Comment