14.7.19

bên nào

Lão Lãnh và lão Ngạo trò chuyện trên đường về nhà sau khi mới nhậu xong:

- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

- Sai bét! Đó là mặt trời!

Họ cãi nhau cho đến khi gặp lão Điên lảo đảo đi ngược lại, lão Lãnh hỏi:

- Này lão Điên, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy?

Lão Điên nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại:

- Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?

No comments:

Post a Comment