16.7.19

Ấy

Lại nói chuyện Lãnh Diện, sau khi huynh đệ tỷ muội ghé thăm thì rất tâm đắt với từ "Ấy". Ít lâu sau đó bà xã có mang, liền đặt cho nhóc là "Ấy". Ấy lớn nhanh như thổi, chỉ 2 tuổi mà kiến thức uyên thâm như Thiết Hoa, Đẹp trai như bác 4, Đê tiện như Ba Lãnh của nó.
Một đêm, Ấy lò dò vào phòng ba mẹ, lúc hai anh chị đang chuẩn bị "ấy" . Lãnh Côn đang quay lưng vào trong nên không thấy. Chị vợ thấy thế la lên:
-Anh ơi, Ấy vào.

Lãnh tưởng chị vợ biểu "ấy" thì xông trận...

Ku Ấy thấy lạ nhìn trân trối, chị vợ bấu lấy Lãnh Côn hổn hển.
-Ấy vào kìa anh.
Lãnh nghe vậy ráng chìu vợ thêm lần nữa...Ku Ấy càng xăm soi kỹ. Chị vợ ức quá bấu vai:
- Anh, Ấy thật kìa.
Lãnh giờ đã bó tay, giơ côn giờ đã thun như giun ra mà bảo:
- Bà nó xem tui vầy còn ấy nổi nữa không mà đòi!

No comments:

Post a Comment