2.1.12

Năm thằng quýnh một

Lãnh Diện và lão Điên đi ngược chiều, chẳng biết xỉn thế nào mà đụng nhau. Lãnh Diện này nổi giận xô lão Điên té nhào, nên đắc ý cười ha hả:

- Công nhận túy quyền của mình lợi hại thiệt, mới xô nhẹ một cái là bốn năm thằng té nhào liền.

Lão Điên lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng bất bình:

- Bốn năm thằng bây xúm đánh một người say như tao thiệt là đê tiện.

No comments:

Post a Comment