4.1.12

Già rồi

Thiết Hoa, Lãnh Diện và Ngạo Thế cùng lạc trên một đảo hoang.
Chợt thấy xa xa trên hòn đảo bên cạnh, có Thiên Di, Len và Ngọc Hà đang tắm tiên, tồng ngồng sảng khoái.

Thiết Hoa lập tức nhảy xuống biển bơi vội sang.
Lãnh Diện thì thong thả đi đóng bè.
Còn Ngạo Thế chậc lưỡi :" Mắc mớ chi phải khổ sở thế ? Đứng bên này nhìn ngắm cũng thấy rõ được vậy ! "

Già rồi có khác ! 

No comments:

Post a Comment