14.1.12

Cả nhà beđe

Thấy Cụ ông Điên Nhất ngồi than thở, Cafe sữa an ủi!
- Có gì mà Bác rầu rĩ thế?
- Hực, lấy vợ 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa thấy hết bị Gay chú ạ! Tôi cứ thầm thương anh Lục Tuyệt ngày ấy!.
- Cũng may nhà bác còn cậu cả Lãnh Diện.
- Oài! Thằng pê đê đó thì nói làm gì, nó công khai rủ thằng Chopmat về ở chung cơ đấy!
- Thế nhà bác không còn ai thích đàn bà à?
- Có! Phu Nhân Ngọc Hà của ta!

No comments:

Post a Comment