10.1.12

Anh nói đi

Hồ Thiết Hao thích Vũ Thiên Di đã lâu nhưng vẫn không dám thổ lộ. Đến một hôm trăng thanh gió mát họ Hồ quyết định liều một phen rủ nàng vào công viên chơi. Hai người đi bên nhau hai vòng công viên nhưng họ Hồ vẫn chưa nói được với nàng câu nào. Đến vòng thứ 3 thì thấy họ Hồ thảng thốt gọi tên nàng:
- Di ơi...
- Gì thế anh
- Di ơi...(vẫn giọng thảng thốt)
- Có điều gì anh cứ nói đi - Vũ Thiên Di động viên
Họ Hồ Đứt quãn:...Anh ......dẵm....... phải........ c...ứ....t......... rồi...
Di: Mồm chữ A mắt chữ O

No comments:

Post a Comment