20.1.12

Ổ khóa và chìa khóa

Trong buổi giao lưu giữa Giáo Sư Đê Tiện Hội- ông Lục Tuyệt và các hội viên. Một aydada đứng lên hỏi:
- Thưa giáo sư, tại sao đàn ông quan hệ nhiều thì gọi là Đào Hoa, trong khi phụ nữ quan hệ nhiều thì gọi là Hư Hỏng ạ? Vậy có bất công quá không?
Giáo sư Lục Tuyệt trả lời:
- Chẳng có gì là bất công cả, điều đó hoàn toàn tự nhiên. Các em cứ hiểu thế này: Chìa khóa mở được mọi ổ khóa thì gọi là chìa khóa vạn năng. Nhưng nếu ổ khóa mà chìa nào cũng mở được thì gọi là gì?
- Là ổ khóa hỏng ạ- aydada tự trả lời- vâng, em hiểu rồi ạ!

No comments:

Post a Comment