16.6.12

Chuyện xứ quảng

Hôm nay vào xứ Quảng, lượm được 2 chiện zui zui.

1. Giờ mới biết Quảng Nam có câu sau:

Quảng Nam rất đỗi tự hào
Dù nghèo sát đất nhưng thằng nào cũng làm thơ.


2. Mẹ cậu 3 dạy Văn, một hôm mới hỏi học sinh:

- Em hãy cho biết cảm nghĩ về câu: "Sớm ra bờ suối tối vào hang"?

Học sinh:

- Thưa cô, Bác là con thỏ ạ.
Nguồn Thi Ẩm

No comments:

Post a Comment