8.1.12

Sao chưa thả ruồi

bánh xe trong lớp nói chuyện quá trời làm thầy điên nhất ko chịu mổi phải nhắc chừng

- bánh xe phải im lặng sao cho con ruồi đi qua cũng nghe thấy.


Sau mấy phút im lặng, bánh xe lên tiếng hỏi:- Thưa thầy điên nhất, sao thầy không thả ruồi ra ạ?

No comments:

Post a Comment