3.1.12

Alo

a nô a nô xin chào lãnh điệu công tử.

chúc mừng bạn đã trúng giải nhât cuộc thi người mẫu ròm do làng thiam to chuc.

phần quà trị giá 1 tiệu đồng.

xin mời gâp :Ngạo thecuongsinh đặng lãnh đủ

khi đi nhớ tập hát thuộc bài con công nó múa nha

No comments:

Post a Comment