27.1.13

Ai vẽ cái mông?

Trong giờ toán, cô giáo Lenne vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng cậu học sinh aydada kêu to: "Ô cái mông".

Cô giáo Lenne rất giận và mời thầy hiệu trưởng Lục Tuyệt đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp.

Thầy Lục Tuyệt vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với aydada:

- Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?

No comments:

Post a Comment