3.1.12

Tai nạn đá bóng

Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, Long Giao Anh bị quả bóng trúng ngay vào chỗ hiểm. Đau quá, Giao Anh ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Giao Anh thấy mình nằm trong một bệnh viện. Nén đau, Giao Anh liền hỏi bác sĩ Cafe Sua đang đứng gần đó:

- Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ? Tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ?

- Được! Nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ! - Cafesua nói.

- Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?

- Anh... sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà phải chuyển sang bóng đá nữ! 

No comments:

Post a Comment