2.1.12

Vì sao luyện quỳ hoa

Lại nói chuyện sư ông Cafe sữa về trụ trì được một thời gian thì nghe nhà bên có tang bèn qua làm phước, tụng niệm cầu siêu miễn phí. Lại gặp Thiên Di tuy tuổi lục tuần mà vẫn còn xinh tươi như cô gái đôi mươi nên đem lòng quý mến. Nhiều lần muốn bắt chuyện mà chưa có dịp.
Cũng kì lạ là từ đó trai làng lần lượt lớp thì bỏ nhà đi biệt, lớp thì theo chùa quy y...thoáng chẳng còn ai cả.
Nhân ngày tròn 100 ngày, sư lại qua cầu phước, sau lại gạ hỏi:
- Chào thí chủ, cho sư hỏi thăm, thí thủ nguyệt thẹn hoa nhường như thế, chắc chẳng muốn phí xuân thì quá chứ!
- Bẩm đại sư: hên xui!
Sư mừng như mở cờ tiếp lời gạ:
- Vũ thí chủ, từ dạo tướng công anh tuấn giỏi giang, khỏe mạnh, lực lưỡng tài ba nhất trên đời của Thí chủ qua đời, chẳng hiểu sao trai làng lần lượt bỏ làng ra đi, lớp thì lên núi cao tu đạo. Nhìn quanh chỉ còn mỗi bần tăng....chẳng biết ý thì chủ thấy thế nào!
Thiên Di bẽn lẽn trả lời:
- Đại sư biết sao họ bỏ nhà đi không, trước khi đi họ đều đến gặp tiểu nữ!
- Thế rồi sao?
- Rồi họ ..đành phải lên núi tìm Quỳ Hoa mà luyện cả!

..
Từ đó, người ta thấy có một trụ trì chuyên tâm tu đạo, không nghĩ tới chuyện trần tục nữa. Có lẽ là lượm được áo cà sa của Lâm Viễn Đồ truyền lại nên quyết tâm tu luyện.

No comments:

Post a Comment