17.1.12

Siêu dơ

hoanggia271 ở dơ cực kì, ông ta nghe nói Đê Tiện Hội toàn dành cho người thì thích lắm. Một hôm anh ta làm 1 cái đơn xin vào Đê Tiện hội với nội dung như sau:" Tôi là người ở rất dơ nên hôm nay tôi xin vào Đê Tiện hội, bằng chứng là tờ giấy ghi đơn này tôi vừa mới output và chùi ..đ.'.t. xong"

...Hai hôm sau Hoanggia27 được hồi âm từ hội:" Xin lỗi bác, bác không xứng
đáng gia nhập vào hội chúng tôi bởi vì tất cả hội viên chúng tôi output
không bao giờ chùi đ.'t."

No comments:

Post a Comment